Ochrana a spracovanie osobných údajov

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( „zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Spoločnosť optimal slovakia s.r.o., IČO: 50644955, so sídlom 202 086 22 Kľušov, zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.33886/P

Kontaktné údaje:

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť s nejakými otázkami v oblasti spracovania údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na michal@kavasafran.sk.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo, adresa, meno a priezvisko a fakturačné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na bezproblémové dodanie Vami zakúpeného
 • vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčaných lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Čo sú cookies

Ako vo väčšine prípadoch, aj táto stránka využíva cookies, malé súbory, ktoré sú stiahnuté do vášho počítača pre zlepšenie používania našej stránky.

Zablokovanie cookies

Na hlavnej stránke vyskočí oznam o používaní cookies, kde máte možnosť nesúhlasu. Neodsúhlasenie cookies zablokuje všetky nepotrebné súbory a ponechá len tie, ktoré sú potrebné pre správnu funkcionalitu našej stránky. Po odsúhlasení sa môžte odvolať a zmeniť vaše rozhodnutie.

Cookies, ktoré využívame

 • Cookies súvisiace s procesom objednávok

Táto stránka ponúka e-commerce alebo platobné metódy a niektoré súbory cookies sú nevyhnutné pre zabezpečenie toho, aby vaša objednávka medzi stránkami bola spracovaná správne.

 • Cookies súvisiace s výkonom stránky

Aby sme vám mohli na tejto stránke poskytnúť skvelý zážitok, poskytujeme funkciu na nastavenie vašich preferencií, keď používate našu stránku. Aby mohli byť zapamätané vaše preferencie, je potrebné nastaviť cookies, aby sa zlepšila funkcionalita stránky pri ďalšom použití.

Cookies tretích strán

 V niektorých prípadoch používame súbory cookies overenými tretími stranami, ktoré sú popísané nižšie.

 • Táto stránka využíva Google Analytics, analytické riešenie, ktoré nám pomáha pochopiť, ako stránku používate a ako by sme mohli zlepšiť jej používanie. Tieto cookies môžu zbierať informácie ako sú, čas strávený na stránke, kategórie, ktoré ste navštívili na našej stránke, IP adresa zostáva v anonymite
 • Z času na čas testujeme nové funkcie a robíme jemné zmeny na našej stránke. Tieto cookies počas nášho testovania zabezpečujú aby ste mohli našu stránku nerušene používať.

Ak máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na michal@kavasafran.sk.

Zabezpečenie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby, ktoré vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Sú to títo spracovatelia:

Prepravná firma, aby boli vaše objednávky doručené rýchlo.

Platobná brána, aby ste mali možnosť platiť kartou online a aby sme vedeli priradiť platbu k objednávke.

Účtovná firma, aby sme mohli evidovať faktúry, kvôli daňovému zákonu.

Vaše práva

Pri podmienkach stanovených GDPR máte

 • Právo na opravu osobných údajov, poprípade obmedzenie spracovania
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na informácie a prístup k osobným údajom
 • Právo na prenosnosť
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, e-mailom, ktorý je v tomto článku spomenutý
 • Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že bolo porušené právo na ochranu osobných údajov

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjimate
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pri každej zmene budú tieto podmienky aktualizované na našej stránke
 • Osobné údaje a súbory cookies budú z internetovej databázy vymazané po uplynutí 3-mesačnej lehoty.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 25.5.2018