Bardejovská rodinná pražiareň kávy si za svoj názov volí vzácnu rastlinu, ktorá je od pradávna cenená ako korenina, liečivo alebo prírodný pigment zlatistej farby. Šafran ako symbol luxusu, noblesy, lahodnosti, jednoduchosti, poctivosti a rebélie proti svetu v ktorom kvantita nahrádza kvalitu.

Tento symbol si pražiareň kladie ako záväzok pracovať v súlade so zdravými zásadami. Čerpať vedomosti, skúsenosti, ale aj samotnú surovinu z najlepších svetových zdrojov. Využívať možnosti ľahko dostupného sveta, ale cieliť na rozvoj regiónu a spokojnosť ľudí v ňom.

Preto pracujeme výhradne s kávou ktorá spĺňa normy SCA pre výberové kávy (max. 10% svetovej produkcie kávovníka) a pristupujeme k nej s náležitým rešpektom. Kávu pražíme v malých množstvách, aby bola vždy zachovaná čerstvosť, stupeň praženia volíme stredný, kedy je pomer intenzity a pestrosti chuti najviac vyrovnaný.

Týmito hodnotami sa snažíme prinesť na slovenský trh kvalitný lokálny produkt, ktorý poteší vaše zmysly, podporí kvalitu života a dodá energiu potrebnú k práci alebo aktívnemu relaxu. Zastavte sa, správne si ju pripravte a užite si ju tak ako aj my, pretože dobrá káva je zlatom bežného človeka.