Prevádzkovateľ eshopu

optimal slovakia s.r.o.
202 086 22 Kľušov
IČO: 50644955
Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.33886/P

Nie sme platcami  DPH

Kontaktujte nás

e-mail: michal@kavasafran.sk
tel.č.: +421 944 500 625
https://www.facebook.com/kava.safran/

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96